vineri, 28 februarie 2014

5. Lupişorii de la Unitatea "I.Al. Brătescu Voineşti" - 28 februarie 2014


Pe 22 februarie, în fiecare an, toţi purtătorii de eşarfe, sărbătoresc Ziua Mondială a Cercetăşiei. Anul acesta, cercetaşi din Centrul Local "Naparis", cu ocazia aceste zille, s-au implicat în două concursuri: "CERCETAUL DE ZĂPADĂ" organizat de Centrul Local "Alb" Bucureşti şi "CERCETAŞ PREZENT!" organizat în parteneriat cu Asociaţia Ecologică Floare de Colţ. Astăzi 28 februarie, lupişorii din Unitatea "Ioan Alexandru Brătescu Voineşti" au primit ca recompensă, diplome badge-uri şi insigne!

4. Cercetaşi premiaţi - 28 februarie 2014

Pe 22 februarie, în fiecare an, toţi purtătorii de eşarfe, sărbătoresc Ziua Mondială a Cercetăşiei. Anul acesta, cercetaşi din Centrul Local "Naparis", cu ocazia aceste zille, s-au implicat în două concursuri: "CERCETAUL DE ZĂPADĂ" organizat de Centrul Local "Alb" Bucureşti şi "CERCETAŞ PREZENT!" organizat în parteneriat cu Asociaţia Ecologică Floare de Colţ. Astăzi 28 februarie, lupişorii din Unitatea "Ioan Alexandru Brătescu Voineşti" au primit ca recompensă, diplome badgeuri şi insigne!

sâmbătă, 15 februarie 2014

3. Raport de activitate ONCR - CL "Naparis" Pucioasa - 15 februarie 2014

1.         Denumire activitate: DIALOG ÎNTRE GENERAŢII – activitate în cadrul proiectul „Acesul la educaţie”
2.         Tipul activităţii: educaţie/întâlnire/comunicare
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Proiectul „Accesul la educaţie” a fost implementat de S.C. Heidelberg Cement Fieni
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 21 ianuarie 2013 - Fieni
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- conştientizarea de către elevi din nordul judeţului Dâmboviţa a oportunităţii pe care o reprezintă pentru viitorul lor, fabrica de ciment din oraşul Fieni
- lansarea concursului: „A fi cimentist – Cele mai interesante meserii – Ce meserie mi s-ar potrivi”
ii.              Grup ţintă: elevii claselor a VII-a şi a VIII-a  a şcolilor din nordul judeţului
iii.             Activităţi desfăşurate
- întâlnire între elevii claselor a VII-a şi a VIII-a  a Şcolii Generale „Diaconu Coresi” Fieni şi reprezentanţi ai S.C. Heidelberg Cement SA Fieni
- prezentarea şi lansarea concursului  „A fi cimentist – Cele mai interesante meserii – Ce meserie mi s-ar potrivi”
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect:  circa 100 /16 (1 lider, 15 temerari)
7.         Alţi beneficiari:  colegi, prieteni, părinţi
8.         Promovare:
9.         Buget: -
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate:  ZIUA MONDIALĂ A CERCETĂŞIEI
2.         Tipul activităţii: depunere promisiune
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Şcoala „Diaconu Coresi” Fieni
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 22 februarie 2013
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- celebrarea zilei mndiale a cercetăşiei
- atragerea de noi membri cercetaşi în cadul Centrului Local „Naparis”
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din Centrul Local „Naparis”
iii.             Activităţi desfăşurate
- întâlnire la Şcoala „Diaconu Coresi” între cercetaşii temerari şi viitorii cercetaşi lupişori
- prezentare de imagini şi celebrarea zilei mondiale a cercetăşiei
- depunerea promisiunii de către cercetaşii lupuşori din patrula „Petale Roz”
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 18 / 16 (3 lideri, 7 temerari, 6 lupişori)
7.         Alţi beneficiari: colegi, părinţi
8.         Promovare:
9.         Buget: -
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: VOLUNTARIATUL ÎN INTREPRINDERI, INSTITUŢII ŞI ONG-uri
2.         Tipul activităţii: seminar
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Activitatea a făcut parte din proiectul „Voluntary Services for a Better Life”, implementat de Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgovişte, Casa Corpului Didactic, „Şcoala Ioan Alexandru Brătescu Voineşti” Târgovişte şi Asociaţia „Ambasadorii Prieteniei”
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 27 februarie /Casa Corpului Didactic Târgovişte
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- înţelegerea mai profundă a conceptului de voluntariat
- lucrul în echipă
- promovarea metodelor nonformale
ii.              Grup ţintă: profesori, angajaţi sau întreprinzători, membri în ONG-uri
iii.             Activităţi desfăşurate
- întâlnire şi prezentarea a activităţii unor voluntari invitaţi
- proiecţii de imagini, întrebări şi răspunsuri
- jocuri şi exerciţii în echipă
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 42 / 2 (2 lideri)
7.         Alţi beneficiari: invitaţi
8.         Promovare:
9.         Buget: circa 50 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: STAGIU ŞEF CENTRU LOCAL
2.         Tipul activităţii: stagiu
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Proiectul a fost susţinut de ONCR
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 8-10 martie 2013 / Centrul Cercetăşesc Nocrich
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.             Obiective
- dezvoltarea aptitudinilior şi abilităţilor liderilor cercetaşi pentu a putea deveni şefi de centre
- cunoaşterea şi colaborarea între centre, lucrul în echipă
ii.              Grup ţintă: lideri cercetaşi din ţară
iii.             Activităţi desfăşurate
- întâlnii, cursuri, dezbateri
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 18 / 18  (1 lider din partea Centrului Local „Naparis” Pucioasa)
7.         Alţi beneficiari: prieteni
9.         Buget: circa 100 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: SĂ ŞTII MAI MULTE de la natură – SĂ FII MAI BUN cu ajutorul ei
2.         Tipul activităţii: aventură/mediu
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Şcoala „Mihai Viteazul” Pucioasa, Şcoala „Diaconu Coresi” Fieni, Centrul de Agrement „Cerbul” Brătei
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 1 aprilie 2013 / Munţii Leaota
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective:
- dezvoltarea capacităţii de adaptare la activităţile desfăşurate în mijlocul naturii
- lucrul în echipă
- promovarea metodelor Scout şi în rândul altor copii şi tineri participanţi
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din judeţul Dâmboviţa sau din alte locaţii, grupe de copii şi tineri de la şcolile implicate în proiect, însoţite de cadre didactice
iii.             Activităţi desfăşurate:
- traseu de drumeţie montană – Valea Ialomiţei – Valea Răteiului
- vizitare Peştera Rătei (prezentare intrare) – Peştera cu 2 Intrări – Peştera Onicăi
- concurs „Găseşte caietul ascuns”, jocuri cercetăşeşti
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect:  23 / 5 (1 lider, 4 temerari)
7.         Alţi beneficiari: turişti, prieteni, părinţi, colegi
9.         Buget: circa 400 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: SĂ ŞTII MAI MULTE– SĂ FII MAI BUN
2.         Tipul activităţii: întâlnire
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Şcoala „Vasile Cârlova” Târgovişte
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 2 aprilie 2013 / Târgovişte
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- prezentarea principiilor şi metodelor cercetăţeşti
- lucrul în echipă
- atragerea elevilor în programe specifice
ii.              Grup ţintă: 30 de elevi, un cadru didactic, un lider
iii.             Activităţi desfăşurate
- întâlnire cu elevi clasei a II-a B
- jocuri cercetăşeşti
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect:  32 / 1 (1 lider)
7.         Alţi beneficiari: prieteni, părinţi, colegi
9.         Buget: circa 50 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: SĂ ŞTII MAI MULTE de la natură – SĂ FII MAI BUN cu ajutorul ei
2.         Tipul activităţii: aventură/mediu
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Şcoala de Arte şi Meserii Potlogi, Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu” Târgovişte, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Târgovişte, Şcoala „Ion Ciorănescu” Moroeni, Şcoala „Elena Văcărescu” Bucureşti, Centrul Local „Pia Brătianu” Bucureşti, Centrul de Agrement „Cerbul” Brătei
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 3 aprilie 2013 / Munţii Bucegi şi Leaota
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- dezvoltarea capacităţii de adaptare la activităţile desfăşurate în mijlocul naturii
- lucrul în echipă
- promovarea metodelor Scout şi în rândul altor copii şi tineri participanţi
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din judeţul Dâmboviţa sau din alte locaţii, grupe de copii şi tineri de la şcolile implicate în proiect, însoţite de cadre didactice
iii.             Activităţi desfăşurate
- traseu de drumeţie montană – Valea Ialomiţei – Valea Răteiului
- vizitare Peştera Rătei (prezentare intrare) – Peştera cu 2 Intrări – Peştera Onicăi
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 63 / 15 (2 lideri + 3 lideri, 10 temerari şi 5 exploratori de la CL „Pia Brătianu” Bucureşti)
7.         Alţi beneficiari: turişti, prieteni, părinţi, colegi
9.         Buget: circa 1200 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: SĂ ŞTII MAI MULTE de la natură – SĂ FII MAI BUN cu ajutorul ei
2.         Tipul activităţii: aventură/mediu
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Şcoala nr. 297 Bucureşti, Şcoala Uruguay Bucureşti, Centrul Local „Pia Brătianu” Bucureşti, Centrul de Agrement „Cerbul” Brătei
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 6 aprilie 2013 / Munţii Leaota
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- dezvoltarea capacităţii de adaptare la activităţile desfăşurate în mijlocul naturii
- lucrul în echipă
- promovarea metodelor Scout şi în rândul altor copii şi tineri participanţi
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din judeţul Dâmboviţa sau din alte locaţii, grupe de copii şi tineri de la şcolile implicate în proiect, însoţite de cadre didactice
iii.             Activităţi desfăşurate
- traseu de drumeţie montană – Valea Ialomiţei – Valea Răteiului
- vizitare Peştera Rătei (prezentare intrare) – Peştera cu 2 Intrări – Peştera Onicăi
- jocuri cercetăşeşti
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 70 / 17 (2 lideri şi 2 temerari + 4 lideri, 5 temerai, 4 exploratori de la „CL „Pia Brătianu” Bucureşti)  
7.         Alţi beneficiari: turişti, prieteni, părinţi, colegi
9.         Buget:  circa1400 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: SĂ ŞTII MAI MULTE de la natură – SĂ FII MAI BUN cu ajutorul ei
2.         Tipul activităţii: aventură/mediu
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Gimazială Buciumeni, Şcoala „Diaconu Coresi” Fieni, Centrul de Agrement „Cerbul” Brătei
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 21 aprilie 2013 / Munţii Leaota
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- dezvoltarea capacităţii de adaptare la activităţile desfăşurate în mijlocul naturii
- lucrul în echipă
- promovarea metodelor Scout şi în rândul altor copii şi tineri participanţi
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din judeţul Dâmboviţa sau din alte locaţii, grupe de copii şi tineri de la şcolile implicate în proiect, însoţite de cadre didactice
iii.             Activităţi desfăşurate
- traseu de drumeţie montană – Valea Ialomiţei – Valea Răteiului
- vizitare Peştera Rătei (prezentare intrare) – Peştera cu 2 Intrări – Peştera Onicăi
- jocuri cercetăşeşti
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 45 / 9 (3 lideri şi 6 lupişori)
7.         Alţi beneficiari: turişti, prieteni, părinţi, colegi
9.         Buget:  circa 900 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: SĂ ŞTII MAI MULTE– SĂ FII MAI BUN
2.         Tipul activităţii: întâlnire
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Şcoala Gimnazială Buciumeni
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 23 aprilie 2013 / Buciumeni
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- prezentarea principiilor şi metodelor cercetăţeşti
- lucrul în echipă
- atragerea elevilor în programe specifice
ii.              Grup ţintă: 48 de elevi, două cadre didactice, un lider
iii.             Activităţi desfăşurate
- întâlnire cu elevii claselor a VI-a şi a VII-a
- jocuri cercetăşeşti
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect:  51 / 1 (1 lider)
7.         Alţi beneficiari: prieteni, părinţi, colegi
9.         Buget: circa 50 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: PLANTAT DE PUIEŢI LA MOROENI
2.         Tipul activităţii: mediu
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Activitatea face parte din proiectul „CERETAŞI LA MOROENI” realizat în parteneriat cu Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Şcoala „Ion Ciorănescu” Moroeni, Şcoala Gimnazială Pietroşiţa, Parcul Natural Bucegi, Ocolul Silvic Moroeni
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 24 aprilie 2013 / Munţii Bucegi
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- dezvoltarea dragostei pentru natură
- lucrul în echipă
- promovarea metodelor Scout şi în rândul altor copii şi tineri participanţi
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din judeţul Dâmboviţa, grupe de copii şi tineri de la şcolile implicate în proiect, însoţite de cadre didactice
iii.             Activităţi desfăşurate
- plantare de puieţi
- jocuri cercetăşeşti
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 43 / 19 (2 lideri şi 17 temerari)
7.         Alţi beneficiari: turişti, prieteni, părinţi, colegi
9.         Buget:  circa 200 lei


_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: SĂ ŞTII MAI MULTE– SĂ FII MAI BUN
2.         Tipul activităţii: întâlnire
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Şcoala „Ioan Alexandru Brătescu Voineşti” Târgovişte
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 25 aprilie 2013 / Târgovişte
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- prezentarea principiilor şi metodelor cercetăţeşti
- lucrul în echipă
- atragerea elevilor în programe specifice
ii.              Grup ţintă: 32 de elevi, un cadru didactic, un lider
iii.             Activităţi desfăşurate
- întâlnire cu elevii clasei a II-a C
- jocuri cercetăşeşti
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect:  34 / 1 (1 lider)
7.         Alţi beneficiari: prieteni, părinţi, colegi
9.         Buget: circa 50 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: PLANTAT DE PUIEŢI LA HEIDELBERG CEMENT FIENI
2.         Tipul activităţii: mediu
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Activitatea face parte din proiectul „FIENI – ORAŞ DE CERCETAŞ” realizat în parteneriat cu Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Şcoala „Diaconu Coresi” Fieni, SC Heidelberg Cement SA Fieni, Corpul Păcii prin Asociaţia Mai Mult Verde, Primăria oraşului Fieni
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 25 aprilie 2013 / Fieni
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- dezvoltarea dragostei pentru natură
- lucrul în echipă
- promovarea metodelor Scout şi în rândul altor copii şi tineri participanţi
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din CL „Naparis”
iii.             Activităţi desfăşurate
- plantare de puieţi
- jocuri cercetăşeşti
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 18 / 14 (2 lideri, 6 temerari şi 6 lupişori)
7.         Alţi beneficiari: prieteni, părinţi, colegi
9.         Buget:  circa 150 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: VIZITĂ LA HEIDELBERG CEMENT FIENI
2.         Tipul activităţii: informare
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Activitatea face parte din proiectul „FIENI – ORAŞ DE CERCETAŞ” realizat în parteneriat cu Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Şcoala „Diaconu Coresi” Fieni, SC Heidelberg Cement SA Fieni, Corpul Păcii prin Asociaţia Mai Mult Verde, Primăria oraşului Fieni
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 25 aprilie 2013 / Fieni
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- conştientizarea de către cercetaşi a oportunităţii pe care o reprezintă pentru viitorul lor, fabrica de ciment din oraşul Fieni
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din CL „Naparis”
iii.             Activităţi desfăşurate
- vizită la fabrica de ciment din Fieni
- întâlniri cu cimentişti, discuţii
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 9 / 8 (1 lider, 1 temerar şi 6 lupişori)
7.         Alţi beneficiari: prieteni, părinţi, colegi
9.         Buget:  -
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: PLANTAT DE PUIEŢI LA ŞCOALA „DIACONU CORESI” FIENI
2.         Tipul activităţii: informare
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Activitatea face parte din proiectul „FIENI – ORAŞ DE CERCETAŞ” realizat în parteneriat cu Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Şcoala „Diaconu Coresi” Fieni, SC Heidelberg Cement SA Fieni, Corpul Păcii prin Asociaţia Mai Mult Verde, Primăria oraşului Fieni
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 27 aprilie 2013 / Fieni
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- dezvoltarea dragostei pentru natură
- lucrul în echipă
- promovarea metodelor Scout şi în rândul altor copii şi tineri participanţi
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din CL „Naparis”, alţi colegi
iii.             Activităţi desfăşurate
- plantare de puieţi
- jocuri cercetăşeşti
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 16 / 10 (2 lideri, 8 temerari)
7.         Alţi beneficiari: prieteni, părinţi, colegi
9.         Buget:  circa 150 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: SĂ ŞTII MAI MULTE de la natură – SĂ FII MAI BUN cu ajutorul ei
2.         Tipul activităţii: aventură/mediu
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Şcoala „Vasile Cârlova” Târgovişte, Centrul de Agrement „Cerbul” Brătei
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 11 mai 2013 / Munţii Leaota
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- dezvoltarea capacităţii de adaptare la activităţile desfăşurate în mijlocul naturii
- lucrul în echipă
- promovarea metodelor Scout şi în rândul altor copii şi tineri participanţi
ii.              Grup ţintă: grupe de copii şi tineri de la şcolile implicate în proiect, însoţite de cadre didactice
iii.             Activităţi desfăşurate
- traseu de drumeţie montană – Valea Ialomiţei – Valea Răteiului
- vizitare Peştera Rătei (prezentare intrare) – Peştera cu 2 Intrări – Peştera Onicăi
- jocuri cercetăşeşti
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 45 / 3 (1 lider şi 2 temerari)
7.         Alţi beneficiari: turişti, prieteni, părinţi, colegi
9.         Buget:  circa 900 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: VIZITĂ LA AMBASADA STATELOR UNITE ALE AMERICII
2.         Tipul activităţii: informare
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Activitatea face parte din proiectul „FIENI – ORAŞ DE CERCETAŞ” realizat în parteneriat cu Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Şcoala „Diaconu Coresi” Fieni, SC Heidelberg Cement SA Fieni, Corpul Păcii prin Asociaţia Mai Mult Verde, Primăria oraşului Fieni
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 15 mai 2013 / Bucureşti
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- prezentare proiecte
- colaborare cu alte asociaţii
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din CL „Naparis”, alţi colegi
iii.             Activităţi desfăşurate
- vizită la ambasada SUA
- prezentarea activităţilor din proiectul „Fieni – Oraş de cercetaş” deja realizate
- jocuri, lucru în echipă
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: circa 60/7 (1 lider, 6 lupişori)
7.         Alţi beneficiari: prieteni, părinţi, colegi
9.         Buget:  circa 300 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: GREEN HOUSE
2.         Tipul activităţii: mediu
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Activitatea face parte din proiectul „FIENI – ORAŞ DE CERCETAŞ” realizat în parteneriat cu Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Şcoala „Diaconu Coresi” Fieni, SC Heidelberg Cement SA Fieni, Corpul Păcii prin Asociaţia Mai Mult Verde, Primăria oraşului Fieni
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 18 mai 2013, 22 mai 2013, 25 mai 2013 / Fieni
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- realizare solar din pet-uri
- lucrul în echipă
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din CL „Naparis”, alţi colegi
iii.             Activităţi desfăşurate
- realizare cadru, vopsire, asamblare
- decupat pet-uri, asamblat şi montat pe cadru
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 20 / 16 (3 lideri, 6 lupişori, 7 temerari)  
7.         Alţi beneficiari: prieteni, părinţi, colegi
9.         Buget:  circa 900 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate:  NOI PATRULE DE CERCETAŞI
2.         Tipul activităţii: depunere promisiune
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Şcoala „Ioan Alexandru Brătescu Voineşti” Târgovişte
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 31 mai 2013
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- atragerea de noi membri cercetaşi în cadul Centrului Local „Naparis”
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din Centrul Local „Naparis”
iii.             Activităţi desfăşurate
- depunerea promisiunii de către cercetaşii lupişori din patrulele „Norişorii fericiţi” şi „Brăduţii veseli”, elevi la Şcoala „Ioan Alexandru Brătescu Voineşti” Târgovişte
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 18 / 13 (3 lideri, 10 lupişori)
7.         Alţi beneficiari: colegi, părinţi
8.         Promovare:
9.         Buget: - circa 50 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: TABĂRĂ LA DEALUL CU FOSILE
2.         Tipul activităţii: mediu/aventură
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Activitatea face parte din proiectul „FIENI – ORAŞ DE CERCETAŞ” realizat în parteneriat cu Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Şcoala „Diaconu Coresi” Fieni, SC Heidelberg Cement SA Fieni, Corpul Păcii prin Asociaţia Mai Mult Verde, Primăria oraşului Fieni
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 1-2 iunie 2013 / Fieni
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- realizarea unei tabere de corturi
- lucrul în echipă
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din CL „Naparis”, alţi colegi
iii.             Activităţi desfăşurate
- amenajarea taberei de corturi, focul, pregătirea mesei
- lucrul cu GPS-ul, treasure hunt, Geocashing – reguli – postare cutii
- căutare de fosile, alcătuirea unei colecţii
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 20 / 16 (3 lideri, 6 lupişori, 7 temerari)  
7.         Alţi beneficiari: prieteni, părinţi, colegi
9.         Buget:  circa 3000 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate:  CERCETAŞII DIN BUCIUMENI DEPUN PROMISIUNEA
2.         Tipul activităţii: depunere promisiune
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Şcoala Gimnazială Buciumeni
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 28 iunie 2013
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- atragerea de noi membri cercetaşi în cadul Centrului Local „Naparis”
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din Centrul Local „Naparis”
iii.             Activităţi desfăşurate
- excursie la Schitul „Negru Vodă”, Mausoeul Mateiaş, Mănăstrirea Curtea de Argeş, Grădina Zoologică de la Piteşti
- depunerea promisiunii de către cercetaşii temerari de la Şcoala Buciumeni
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 23 / 23 (4 lideri, 19 temerari)
7.         Alţi beneficiari: colegi, părinţi
8.         Promovare:
9.         Buget: - circa 2000 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: ENGHISH AND NATURE
2.         Tipul activităţii: aventură/mediu
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Şcoala „Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 3 iulie 2013 / Munţii Leaota
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- dezvoltarea capacităţii de adaptare la activităţile desfăşurate în mijlocul naturii
- lucrul în echipă
- promovarea metodelor Scout şi în rândul altor copii şi tineri participanţi
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din judeţul Dâmboviţa sau din alte locaţii, grupe de copii şi tineri de la şcolile implicate în proiect, însoţite de cadre didactice
iii.             Activităţi desfăşurate
- traseu de drumeţie montană – Valea Ialomiţei – Valea Răteiului
- vizitare Peştera Rătei (prezentare intrare) – Peştera cu 2 Intrări – Peştera Onicăi
- traseu de escaladă – manşă şi coborâre în rapel
- jocuri cercetăşeşti
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 49 / 4 (2 lideri şi 2 temerari)
7.         Alţi beneficiari: turişti, prieteni, părinţi, colegi
9.         Buget:  circa 200 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: PITICII LA MUNTE
2.         Tipul activităţii: aventură/mediu
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Asociaţia Ecologică Floare de Colţ
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 25 iulie 2013 / Munţii Leaota
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- dezvoltarea capacităţii de adaptare la activităţile desfăşurate în mijlocul naturii
- lucrul în echipă
- promovarea metodelor Scout şi în rândul altor copii şi tineri participanţi
ii.              Grup ţintă: grupe de copii însoţite de părinţi
iii.             Activităţi desfăşurate
- traseu de drumeţie montană – Valea Ialomiţei – Valea Răteiului
- vizitare Peştera Rătei (prezentare intrare) – Peştera cu 2 Intrări – Peştera Onicăi
- jocuri cercetăşeşti
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 15 / 2 (2 lideri)
7.         Alţi beneficiari: turişti, prieteni, părinţi, colegi
9.         Buget:  circa 200 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: CENTENARUL LUPIŞORILOR
2.         Tipul activităţii: aventură/mediu
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Asociaţia Ecologică Floare de Colţ
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 28 iulie 2013 – 2 august 2013/ Mogoşoaia
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- dezvoltarea capacităţii de adaptare la activităţile desfăşurate în mijlocul naturii
- lucrul în echipă
- promovarea metodelor Scout şi în rândul altor copii şi tineri participanţi
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din toată ţara
iii.             Activităţi desfăşurate
- amenajarea taberei de corturi
- jocuri de cunoaştere, ateliere (noduri, prim ajutor, orientare, supravieţuire etc)
- ateliere de creaţie, jocuri pe echipe
- jocuri cercetăşeşti, carnaval, concurs, aventură
- vizită în capitală (Muzeul Satului, Muzeul Antipa)
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: circa 1000 / 8 (2 lideri, 6 lupişori)
7.         Alţi beneficiari: turişti, prieteni, părinţi, colegi
9.         Buget:  circa 2500 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire proiect: ŞCOALA CURAJULUI 2013
2.         Tipul proiectului: aventură / mediu
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Centrul de Agrement „Cerbul” Brătei, Parcul Natural Bucegi;
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 1-31 august 2013 / Munţii Bucegi  şi Leaota
5.         Scurta descriere a proiectului:
i. Obiective:
O1. Atragerea către activităţi de educaţie nonformală în domeniul turismului montan specializat, a 50 de tineri elevi, iubitori ai naturii, în perioada 19-25 august 2013.
O2. Creşterea cu minim 50% a nivelului de cunoştinţe în domeniul turismului montan specializat pentru cei 50 de tineri elevi participanţi.
ii         Grup ţintă: 50 de tineri cu vârsta între 14 şi 35 de ani
iii.        Activităţi:
A1. Pregătirea proiectului – 1-6 august 2013
A2. Selecţia beneficiarilor – 7-18 august 2013
A3. Tabără „Şcoala Curajului 2013 – 19-25 august 2013
A.4 . Evaluarea şi diseminarea rezultatelor – 26-31 august 2013
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 58 / 10 (6 lideri, 4 lupişori)
7.         Alţi beneficiari: membri sau voluntari ai Asociaţiei Ecologice floare de Colţ, turişti, părinţi prieteni
8.         Promovare:
www.columnatv.ro 27 iulie 2013 cu reluare în 29 iulie 2013 şi 1 august 2013 – se poate urmari pe internet
www.stiriong.ro din 5 august 2013
Radio Antena Satelor – Bună dimineaţa gospodari! – 15 august 2013
www.columnatv.ro http://www.columnatv.ro/tv/scoala-curajului-ajuns-la-final/ 28 august 2013 / stiri ora 16:00 cu reluare la ora 20:00

9.     Buget: 30.360,80 lei din care finanţare MTS: 24.900 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: LET’S DO IT PENTRU CABANA LEAOTA
2.         Tipul activităţii: mediu
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Asociaţia Ecologică Floare de Colţ
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 28 septembrie 2013 / Munţii Leaota
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- dezvoltarea capacităţii de adaptare la activităţile desfăşurate în mijlocul naturii
- lucrul în echipă
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din judeţul Dâmboviţa, alte persoane interesate
iii.             Activităţi desfăşurate
- traseu de drumeţie montană – Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului – Cabana Leaota – Vârful Românescu
- colectare deşeuri de la groapa de gunoi a cabanei, ambalarea în saci şi scoaterea lor din zonă
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 12 / 2 (2 lideri)
7.         Alţi beneficiari: turişti, prieteni
9.         Buget:  circa 100 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire proiect: ŞCOALĂ DE EDUCAŢIE TURISTICĂ PENTRU TINERET
2.         Tipul proiectului: aventură / mediu
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Un proiect al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa realizat în parteneriat cu Asociaţia Ecologică Floare de Colţ
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 11-13 octombrie 2013 / Munţii Bucegi şi Leaota
5.         Scurta descriere a proiectului:
i. Obiective:
O1. Atragerea către activităţi de educaţie nonformală în domeniul turismului montan specializat, a 30 de tineri elevi, iubitori ai naturii, în perioada 19-25 august 2013.
O2. Creşterea cu minim 50% a nivelului de cunoştinţe în domeniul turismului montan specializat pentru cei 30 de tineri elevi participanţi.
ii         Grup ţintă: 30 de tineri cu vârsta între 14 şi 35 de ani
iii.        Activităţi:
- atelier - echipamentul montan
- trasee de drumeţie montană
- ateliere de căţărare şi rapel
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 34 / 5 (2 lideri, 3 temerari)
7.         Alţi beneficiari: membri sau voluntari ai Asociaţiei Ecologice floare de Colţ, turişti, părinţi prieteni
8.         Promovare:

9.         Buget: circa 8500 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire proiect: ŞCOALĂ MONTANĂ PENTRU TINERET
2.         Tipul proiectului: aventură / mediu
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Centrul de Agrement „Cerbul” Brătei, Parcul Natural Bucegi
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 8 octombrie – 8 noiembrie 2013 / Munţii Bucegi  şi Leaota
5.         Scurta descriere a proiectului:
i. Obiective:
O1. Atragerea către activităţi de educaţie nonformală în domeniul turismului montan specializat, a 50 de tineri elevi, iubitori ai naturii, în perioada 18-24 octombrie 2013.
O2. Creşterea cu minim 50% a nivelului de cunoştinţe în domeniul turismului montan specializat pentru cei 50 de tineri elevi participanţi, în perioada 25-27.10.2013
ii         Grup ţintă: 50 de tineri cu vârsta între 14 şi 35 de ani
iii.        Activităţi:
A1. Pregătirea proiectului – 8-17 octombrie 2013
A2. Selecţia beneficiarilor – 18-24 octombrie 2013
A3. Tabără „Şcoală montană pentru tineret” – 25-27 octombrie 2013
A.4 . Evaluarea şi diseminarea rezultatelor – 28 octombrie – 8 noiembrie 2013
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 59 / 6 (6 lideri)
7.         Alţi beneficiari: membri sau voluntari ai Asociaţiei Ecologice floare de Colţ, turişti, părinţi prieteni
8.         Promovare:
Zarul On-line Gazeta Dâmboviţei  http://www.gazetadambovitei.ro/timp-liber/natura-ne-invata-primii-pasi-in-viata/ din 25 septembrie 2013
Emisiunea “Să fii tânăr!” – Televiziunea Columna TV Târgovişte de sâmbătă 2 noiembrie 2013 ora 15:00 cu reluare luni 4 noiembrie ora 23:00 – www.columnatv.ro

9.     Buget: 13.282,32 lei din care finanţare MTS: 10.193 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: OMULEŢII VERZI
2.         Tipul activităţii: aventură/mediu
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Activitatea face parte din proiectul „DE SĂNĂTATEA PLANETEI DEPINDE SĂNĂTATEA NOASTRĂ”, implementat de Şcoala „Dimitrie Sturtza” Tecuci în parteneriat cu Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Şcoala „Ioan Alexandru Brătescu Voineşti” Târgovişte
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 2 noiembrie 2013 / Munţii Leaota
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- dezvoltarea capacităţii de adaptare la activităţile desfăşurate în mijlocul naturii
- lucrul în echipă
- promovarea metodelor Scout şi în rândul altor copii şi tineri participanţi
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din judeţul Dâmboviţa sau din alte locaţii, grupe de copii şi tineri de la şcolile implicate în proiect, însoţite de cadre didactice
iii.             Activităţi desfăşurate
- traseu de drumeţie montană – Valea Ialomiţei – Valea Răteiului
- vizitare Peştera Rătei (prezentare intrare) – Peştera cu 2 Intrări – Peştera Onicăi
- jocuri cercetăşeşti
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 59/13 (3 lideri şi 10 lupişori)
7.         Alţi beneficiari: turişti, prieteni, părinţi, colegi
9.         Buget:  circa 600 lei
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate:  JOCURI CU CERCETAŞII
2.         Tipul activităţii: întâlnire
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Şcoala „Diaconu Coresi” Fieni
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 19 decembrie 2013
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- atragerea de noi membri cercetaşi în cadul Centrului Local „Naparis”
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din Centrul Local „Naparis”
iii.             Activităţi desfăşurate
- întâlnire la Şcoala „Diaconu Coresi” între cercetaşii temerari şi colegii lor de clasă
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 20 / 8 (2 lideri, 6 temerari)
7.         Alţi beneficiari: colegi, părinţi
9.         Buget:  circa -
_______________________________________________________

1.         Denumire activitate: TURA LA CUCUTEANCA 
2.         Tipul activităţii: aventură/mediu
3.         Parteneri în cadrul proiectului: Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Asociaţia de Turism Chindia
4.         Perioada şi locul de desfşăurare: 21 decembrie 2013 / Munţii Leaota
5.         Scurta descriere a proiectului:
i.               Obiective
- dezvoltarea capacităţii de adaptare la activităţile desfăşurate în mijlocul naturii
- ajutor constând în alimente şi alte lucruri folositoare pentru călugării de la Schitul Cucuteanca
ii.              Grup ţintă: cercetaşi din CL „Naparis” Pucioasa membri ai celorlalte organizaţii partenere, călugări de la Schitul Cucuteanca
iii.             Activităţi desfăşurate
- traseu montan de iarnă – Valea Vaca – Schitul Cucuteanca – Măguri
- adus alimente şi alte lucruri folositoare, călugăărilor de la schit
6.         Participanţi / Numărul cercetaşilor implicaţi în proiect: 17 / 6 (2 lideri, 4 temerari)
7.         Alţi beneficiari: membri sau simpatizanţi ai Asociaţiei Ecologice Floare de Colţ şi ai Asociaţiei de Turism Chindia, călugări de la schitul Cucuteanca
9.         Buget: circa 300 lei